Pasożyty – podstawowe informacje

Pasożyty to organizmy czerpiące korzyści z pasożytowania na innych organizmach w różnoraki sposób, nie dając nic w zamian. Powodują wiele poważnych schorzeń wielu gatunków zwierząt oraz człowieka. Osobnik, w organizmie którego znajduje się pasożyt nazywany jest gospodarzem lub żywicielem i jest źródłem pokarmu pasożyta. Niestety, żywiciel ponosi wyłącznie szkody wynikające z tej relacji co prowadzi do zaburzeń funkcjonowania ciała na wielu poziomach. Mimo, że pasożyt jest całkowicie zależny od żywiciela, w warunkach wycieńczenia i wyniszczenia może dojść nawet do śmierci zakażonego.
Pasożyty można podzielić na:

  • zewnętrzne –znajdują się na powierzchni ciała żywiciela bądź w odcinkach wewnętrznych komunikujących się ze środowiskiem zewnętrznym (np. w jamie ustnej); przykładem są kleszcze, pijawki, pchły, owsiki,
  • wewnętrzne – znajdują się wewnątrz ciała żywiciela lub jego komórek, np. włośnica, tasiemiec, motylica wątrobowa.

Pasożyty można podzielić również na czasowe (organizm człowieka jest potrzebny tylko do przejście cyklu rozwojowego pasożyta) oraz stałe (zadomawiają się w organizmie gospodarza na zawsze).
Pasożyty w zależności od miejsca ich występowania na drodze ewolucji wykształciły mechanizmy ułatwiające przebywanie w organizmie gospodarza, ochronę przed wydaleniem oraz działaniem układu odpornościowego.