Grzybice narządowe, zwane inaczej głębokimi mogą mieć pochodzenie egzogenne (czynnik zakaźny przedostaje się do organizmu z zewnątrz) oraz endogenne (gdy czynnikiem zakaźnym jest składnik mikroflory człowieka). Generalnie grzybice narządowe to inaczej grzybice oportunistyczne co oznacza, że są wywoływane przez drobnoustroje znajdujące się w naszym organizmie, które w prawidłowych warunkach nam nie szkodzą. W wyniku pewnych zaburzeń dochodzi do zaburzeń procesów fizjologicznym co prowadzi do zakażeń.
Grzybice narządowe najczęściej dotykają ludzi cierpiących na:

  • zaburzenia odporności,
  • AIDS,
  • cukrzycę,
  • zespół metaboliczny,
  • białaczkę,
  • agranulocytozę,
  • nowotwory,
  • osoby po zabiegach chirurgicznych,
  • osoby zażywające antybiotyki, hormony, steroidy, cytostatyki.

Drobnoustroje najczęściej wywołujące grzybice narządowe, to grzyby z rodzaju Candida, Cryptococcus, Aspergillus.

Objawy grzybic narządowych są ściśle związane z zaatakowanym narządem. Możemy mówić o grzybicy układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, rozrodczego, nerwowego.