Czym są toskyny?

Toksyny to substancje działające szkodliwie na organizm człowieka – wpływają źle na jego funkcjonowanie i mogę prowadzić do poważnych zaburzeń jego funkcjonowania. Toksyny znajdują się w naszym otoczeniu i mogą dostać się do organizmu przez układ oddechowy, układ pokarmowy oraz przez skórę w mniejszych ilościach. Można je podzielić na syntetyczne oraz naturalne.
Toksyny można podzielić na kilka grup:

  • mikrobiologiczne – bakterie, wirusy, grzyby, ich elementy strukturalne bądź wydzielane przez nie związki,
  • chemiczne – leki, detergenty, metale ciężkie, hormony, konserwanty, sztuczne barwniki,
  • pasożytnicze – będące skutkiem inwazji pasożytów,
  • popromienne – wydzielane w wyniku ekspozycji na działanie pierwiastków promieniotwórczych.

Aby zrozumieć dokładnie działanie toksyn na nasze ciało, warto zwrócić uwagę również na poniższy podział tych szkodliwych substancji:
Toksyny zostały podzielone na następujące grupy:
– zootoksyny – substancje pochodzenia zwierzęcego, wytwarzane np. przez gady, jamochłony, niektóre gatunki ryb;
-fitotoksyny –substancje pochodzenia roślinnego, takie jak glikozydy lub alkaloidy
– toksyny syntetyczne – będące skutkiem rozwoju cywilizacji, na przykład środki ochrony roślin, antybiotyki.

Ponadto, możemy mówić o toksynach wydzielanych przez drobnoustroje, a te dzielimy na endotoksyny (lipopolisacharydy będące składową ściany komórkowej niektórych bakterii, które powodują uszkodzenia narządowe, gorączkę, zaburzenia metabolizmu, funkcji układu krzepnięcia i innych) oraz egzotoksyny (wydzielane przez bakterie Gram dodatnie, działające szkodliwie na układ pokarmowy, odpornościowy i nerwowy).
Skutki działania toksyn związane są z ich rodzajem, pochodzeniem, budową chemiczna i ilością. W przypadku zadziałania szkodliwych związków na skórę, może dojść do odczynów miejscowych, których objawy są następujące:

  • świąd,
  • zaczerwienienie,
  • wysypka,
  • łuszczenie skóry,
  • wtórne nadkażenia bakteryjne lub grzybicze.

Przez wiele lat uważano, że ekspozycja powłok skórnych nie wpływa na funkcje organizmu i jego narządów wewnętrznych. Jednakże z czasem okazało się, że może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet do zgonu – tak jest w przypadku ekspozycji skóry na aminy aromatyczne, które przedostają się tą drogą do wnętrza ciała.
Transport przez skórę zależy od wielu czynników, takich jak wilgotność, temperatura i pH skóry, jej uszkodzenia lub schorzenia.
Kolejną drogą wnikania toksyn do naszego organizmu jest układ oddechowy- mowa tu o toksynach wdychanych wraz z powietrzem. Następnie może dojść albo do wchłonięcia toksyn do krwi, z którą wędrują po całym naszym organizmie, albo toksyny mogą odkładać się w tkance płucnej, prowadząc do zaburzenia jej funkcjonowania, włóknienia czy nawet nowotworów.
Najprostszą drogą przedostawania się do naszego organizmu toksyn różnego pochodzenia jest układ pokarmowy. Szkodliwe substancje mogą być zawarte w napojach, pokarmie, używkach czy lekach.
Toksyny mogą gromadzić się w wielu ważnych narządach, takich jak wątroba, nerki serce czy kości. Z czasem jest och coraz więcej i stopniowo zaczynają zaburzać równowagę wewnętrzną organizmu.