Salmonella to bakteria Gram-, należąca do grupy Enterobacteriaceae, która posiada rzęski ułatwiające jej poruszanie się. Jej czynniki wirulencji to między innymi cytotoksyny i endotoksyny. Bakteria posiada specyficzne zdolności metaboliczne umożliwiające jej inwazję komórek gospodarza oraz rzęski ułatwiające przemeszczanie.

Salmonella typhi odpowiedzialna jest za występowanie duru brzusznego. Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt, na drodze fekalno-oralnej czy poprzez skażoną żywność. Choroba rozwija się przez około 2 tygodnie. Początkowe objawy to:

 • wysoka gorączka,
 • zapalenie oskrzeli,
 • zaburzenia apetytu,
 • bóle brzucha,
 • biegunki,
 • zaparcia,
 • wysypka skórna,
 • wymioty,
 • powiększenie wątroby i śledziony,
 • zaburzenia pracy serca.

Z kolei Salmonella paratyphi wywołuje tak zwany dur rzekomy, który jest chorobą dotykająca wyłącznie ludzi. Choroba przebiega łagodniej niż dur brzuszny.
Pozostałe odmiany bakterii powodują tak zwane salmonellozy, których wspólnymi objawami są skurcze jelit, stany zapale jelit, toksynoinfekcje (inwazyjne zatrucia układu pokarmowego). Choroba objawia się dość szybko (w przeciągu kilku, kilkunastu godzin) i manifestuje się wysoką gorączką, bolesnymi skurczami brzucha, krwawą biegunką.
Najlepszą profilaktyką przed zakażeniem Salmonellą jest poprawa jakości wody oraz pożywienia, odpowiednie szczepienia i edukacja epidemiologiczna, pasteryzacja mleka.

Choroby wywołane przez Salomonellę wykazują objawy, które świat medyczny odpowiedni pogrupował:

 1. gastroenteritis – biegunka, wysoka gorączka, wymioty, nudności, objawy pseudowyrostkowe,
 2. gorączka jelitowa,
 3. bakteriemia, posocznica- pojawia się zazwyczaj u dzieci oraz osób z obniżoną odpornością i może skutkować takimi poważnymi schorzeniami jak zapalenie wsierdzia, zapalenie płuc czy ropień mózgu,
 4. choroby zlokalizowane pozajelitowo – zakażenia układu moczowego, ropnie narządowe.