Bakterie – podstawowe informacje

Bakterie to grupa drobnoustrojów, które są obecne praktycznie na całej kuli ziemskiej i we wszystkich organizmach żywych. Mimo swojej prostej budowy wykazują wyjątkowa zdolność do przystosowywania się do skrajnych warunków, skrajnych czynników środowiskowych oraz powszechne uważanych za szkodliwe (takich jak obszary skażone promieniotwórczo).
Bakterie pełnią bardzo ważne funkcje w ekosystemach, odpowiadając za obieg wielu pierwiastków. Zasiedlając organizmy żywe mogą im szkodzić lub pomagać. Bakterie symbiotyczne wytwarzają witaminy, wykorzystywane przez komensali. Zapobiegają zasiedlaniu patogenów w układach wewnętrznych. Ponadto, używane są w biotechnologii, chociażby do oczyszczania ścieków. Bakterie probiotyczne można znaleźć w wielu produktach mlecznych, takich jak jogurty, kefiry czy sery – wpływają one świetnie na pracę układu pokarmowego.
Kształty bakterii są wysoce zróżnicowane i przystosowane do ich funkcji oraz czynników środowiska, w którym przebywają. Możemy mówić o:

 • ziarniakach,
 • paciorkowcach,
 • gronkowcach,
 • dwoinkach,
 • pałeczkach,
 • laseczkach,
 • maczugowcach,
 • przecinkowcach,
 • krętkach,
 • prątkach.

Budowa komórkowa bakterii jest prosta. W komórce znajdują się: DNA (materiał genetyczny), cytoplazma, ściana komórkowa, błona komórkowa, wici, rzęski.
Wyróżniamy bakterie:

 • Gram+ – czyli takie, które barwią się na kolor fioletowy metodą Grama; nie posiadają zewnętrznej błony komórkowej a ich ściana jest grubsza niż ściana bakterii Gram -, np. są to paciorkowce, gronkowce;
 • Gram- – barwią się na czerwono metodą Grama, posiadają zewnętrzną błonę komórkową, np. bakterie z rodzaju Brucella lub Salmonella.